avatar
Lê Thanh Đức
Môi giới chuyên nghiệp
171 tin đăng
24.300+  lượt xem tin
8 năm tham gia Batdongsan.com.vn
Đây là môi giới chuyên nghiệp đã được xác thực thông tin cá nhân. Có thể tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng.
Chia sẻ trang cá nhân: