avatar
Trọng Nguyễn
Môi giới chuyên nghiệp
Có chứng chỉ môi giới
25 tin đăng
950+  lượt xem tin
7 năm tham gia Batdongsan.com.vn
Đây là môi giới chuyên nghiệp đã được xác thực thông tin cá nhân. Có thể tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng.
Chia sẻ trang cá nhân: