avatar
Nguyễn Văn Tài
Môi giới chuyên nghiệp
79 tin đăng
10.800+  lượt xem tin
13 năm tham gia Batdongsan.com.vn
Đây là môi giới chuyên nghiệp đã được xác thực thông tin cá nhân. Có thể tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng.
Chia sẻ trang cá nhân: