avatar
Dương Thị Lệ
Môi giới chuyên nghiệp
Có chứng chỉ môi giới
30 tin đăng
2.900+  lượt xem tin
2 năm tham gia Batdongsan.com.vn
Đây là môi giới chuyên nghiệp đã được xác thực thông tin cá nhân. Có thể tư vấn và hỗ trợ giao dịch nhanh chóng.
Chia sẻ trang cá nhân: